Протокол президиума от 01.06.18

Опубликован Протокол № 3 заседания президиума ФСО ТО от .01.06.2018 г.